FysioKBT

FysioKBT ligger på Lidingö och drivs av Yvonne Wiberg Leg Fysioterapeut/Sjukgymnast, MSc Barn och Ungdomars hälsa, grundutbildad i KBT Steg I. Yvonne har lång erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och arbetar med ett beteendemedicinskt synsätt och hennes arbetssätt innebär en fokusering på just din unika situation och dina behov.

Vi fick i uppdrag att producera en ny webbplats i WordPress till kliniken. Detaljer värda att nämnas är att sidhuvudet på undersidorna är ”sticky”. Det betyder att den följer med ner när man scrollar på webbsidan. Länkarna på undersidorna är ankarlänkar och glider till rätt sektion på sidan när man klickar.

fysio-case1
Besök webbplatsen