Scandir

Scandir är en skandinavisk distributions- och forskningskoncern som äger flera varumärken och märkesnamn inom branscherna kemi, naturtillgångar, och forskning och materialutveckling – som alla skapar hållbar tillväxt.

Vi fick uppdraget att ta fram en ny webbplats i WordPress som ska förmedla en nordisk känsla. Webbplatsen är responsive och översatt till fyra olika språk.

scandir-case1 scandir-case2
Besök webbplatsen