Energiverken Göteborg

Projekt: Renovering av betong fasader
Utförande År: 2006
Yta: Cirka 400 kvadratmeter.
Produkter Thoroseal, Thoro Acryl 60, Thoroglaze SG, Thoro Structurite R4,
Entreprenörer: PSAB

Thoroseal är känd för sin vattentätande och skyddande
egenskap. Den slammade ytan ger betongen en väderbeständig
och underhållsfri yta. Thoroseal har en realkaniserande inverkan på karbonatiserad betong
Innan slamman appliceras repareras skador i betongen
med Thoro Structurite R4, bortbilning karbonatiserad betong runt rostskadad armering därefter blästring armering slamning o lagning med Structurite R4, Structurite R4 har aktivt skydd förutom högt PH värde i sig. Gör att bruket klarar att ligga med 5 mm täckskikt över armering.

Thoroglaze SG är en transparant färg som är koldioxid bromsande