Götatunneln, Göteborg

Ett läckage mellan stål och betong behövde tätas i en segmenteringsbassäng i Götatunneln.
I samarbete med entreprenören tog Cementor fram den mest effektiva lösningen; elastisk PUR-injektering och snabb, vattenstoppande cement.

Produkter som användes:
Spetec PU F400
Thoro Waterplug