Thoro Acryl 60

I vidhäftningsslamma
• För att öka vidhäftning mellan gammal och ny betong
• För att förbinda tunn-putser eller ytskikt med underlaget
• För att förbinda puts mot täta underlag såsom Thoroseal 

För torra putsskikt, ytskikt och toppbeläggningar
• För golvytor där ett högre skydd mot slitage, slagtålighet och damm krävs
• För att öka beständigheten mot lättare kemikalier I en vidhäftningsslamma
• För att ge en mekanisk vidhäftning före putsning på täta eller släta material som betong, betongblock, betongtegel eller tegel
• För att ge ett underlag med ojämn vattenabsorbtion jämn absorbtion

I cementblandningar
• För att ge effektivare användning av tunnare puts • För att minska krympning och dammning
• För ökad hållfasthet, flexibilitet och vattentätning

I lagningsbruk
• För inom- och utomhus lagningar på golv, vägar, gångbanor, etc.
• För lagningar av skadad betong.

Som tillsatsmedel till THORO produkter

• THORO ACRYL 60 är en nödvändig komponent för användning av ett flertal Thoro-produkter.

Produktinformation

  • Vikt:25 Kg