Thoro Structurite 300

Ett snabbhärdande en-komponents polymerförstärkt lagningsbruk

 

Användningsområde

För reparationer av armerad och oarmerad betong där hög tryckhållfasthet krävs. Lämpligt för reparationer av skador orsakade av:
• Korrosion av armering
• Alkali- ballast reaktion
• Mekanisk påverkan

 

Fördelar

Hållfasthet
• mycket hög vidhäftningsstyrka
• utmärkt skydd av armering, även vid lågt täckskikt
• diffusionsöppet

Kostnadseffektivt
• ingen formsättning
• snabbhärdande
• ingen separat primer eller vidhäftningsprimer krävs

Lätt att applicera
• en komponent, endast vatten tillsätts
• för applicering på fuktigt underlag
• verktyg rengörs med vatten

Miljövänlig
• cementbaserat
• inga lösningsmedel

ISO och Exponeringsklasser

THORO STRUCTURITE 300 möter kraven på klass R4 enligt EN 1504-3. Exponeringsklasser: X0, XC4, XS3, XD3, XF4.

 

Produktinformation

9. Applicering
9:1 Förberedelser av underlaget Avlägsna all skadad betong ned till fast underlag.
Avlägsna all betong runt frilagd armering för att ge minst 10 mm täckskikt och 50 mm i varje ände.
Kanterna för lagningsområdet måste skäras tvärt för att ge en minimitjocklek på 5 mm. Vattenbilning rekommenderas.

Om annan bilningsutrustning används, se till att verktygseggarna förblir skarpa.
Avlägsna all lös rost och flagor från armering med nålpistol eller genom blästring; stålborstning rekommenderas inte.
Om klorider förekommer, eller när det inte går att få ett täckskikt på minst 10 mm med THORO STRUCTURITE 300, är det nödvändigt att blästra ned till blankt stål före applicering av 2 skikt STRUCTURITE PRIMER .
Applicera inte THORO STRUCTURITE 300 till fruset underlag eller vid temperaturer under 5º C eller när temperaturen beräknas falla under 5ºC inom 8 timmar.

9:2 Applicering
Applicera THORO STRUCTURITE 300 vidhäftningsslamma på förfuktat underlag med en THORO borste.
Borsta hårt in i underlaget, täck lagningsområdet och armeringen helt. LÅT INTE SLAMMAN TORKA.
Lägg THORO STRUCTURITE 300 (lagningsbruk) vått i vått, tryck hårt för att packa materialet ordentligt, var särskilt noggrann runt armeringsjärnen.
Applicera i skikt på mellan 5–50 mm, vänta ca 30 minuter (vid 20ºC) mellan skikten.
Skrapa tidigare skikt för att öka vidhäftningen.
Om THORO STRUCTURITE 300 härdar innan lagningen är färdig, slamma igen. För att göra avancerade former eller skarpa kanter, överfyll lagningsområdet, låt vara till initial härdning har skett och skär till önskad form med ren murslev.

9.3 Blandning
Våtdensitet 2,16 kg/dm³ Öppentid 10 minuter Initial härdtid 20 minuter Slutlig härdtid 25-30 minuter Blandningsvätska
Bruk ca 2,5 liter (2,3–2,7) rent vatten / 25 kg pulver

Slamma
Slamman kräver 10 till 15% mer blandningsvätska än bruket. Vätskebehovet 2,5 liter / 25 kg THORO STRUCTURITE 300 kan variera något beroende på situationen.
Överskrid inte den maximala vätskemängden på 2,7 liter. Det är konsistensen på det färdigblandade bruket som är viktigt.

Vidhäftningsslamma
Tillsätt THORO STRUCTURITE 300 pulver till blandningsvätskan, blanda med murslev tills en klumpfri slamma uppnåtts.

Lagningsbruk
Tillsätt THORO STRUCTURITE 300 pulver till vatten tills en sammanhängande massa uppnåtts. Låt det blandande materialet stå i 3 minuter för att tillåta en fullständig mättnad.
Blanda igen i 15–20 sekunder. Tillsätt mer pulver, om det behövs, för att få rätt konsistens. ÖVERBLANDA INTE.
Större mängder kan bara blandas med en liten tvångsblandare. Blanda inte mer än som kan användas inom 10 minuter (vid 20ºC). Återblanda inte.

9.4 Härdning
Under varma eller blåsiga förhållanden, dimspruta alla lagningar efter initial härdning så länge som möjligt.
Under kalla förhållanden, täck med isolerad presenning, polystyren eller annat isolerande material. Sätt- och härdtid varierar, beroende på temperatur och övriga förhållanden.
Härdmedel rekommenderas inte.

 

9.5 Rengöring och spill
Material som inte härdat kan lätt tvättas bort med vatten.

  • Vikt:25 Kg