Thoro Floor

Användningsområde

Som nytt ytskikt på slitna och skadade betonggolv.
THORO FLOOR är lämplig som:
• nytt ytskikt på balkonggolv och på terrasser .
• ytskikt på betonggolv t ex källare
• finsats innan klinker
• golv i ex P-däck, garage
• nytt eller lagning av lastkajer
• broar

Fördelar

Hållbar

• utmärkt vidhäftningsstyrka
• krympkompenserad

Kostnadseffektiv

• enkomponents, tillsätt endast vatten
• enkel och snabb applicering
• kan blandas och appliceras maskinellt
ingen primer krävs

Miljövänlig

• cementbaserad

 

Åtgång

2 kg pulver/m²/mm

Produktinformation

Applicering

8.1 Förberedelser av underlaget

Avlägsna alla spår efter tidigare ytskikt, cementslam, olja, härdmedel, organiska ämnen eller andra föroreningar som kan påverka vidhäftningen negativt. Vi rekommenderar rengöringsmetoder som högtryckstvätt, våt-blästring, eller sandblästring. Kanterna på lagningsområdet skäras ned till ett djup av minst 10 mm. Avslutning mot noll rekommenderas inte. All synlig armering måste rengöras grundligt och behandlas med THORO STRUCTURITE PRIMER.

8.2 Applicering

Applicera inte THORO FLOOR på fruset underlag eller vid temperaturer under 5°C eller när temperaturen beräknas falla under 5°C inom 24 timmar.

8.3 Genomfuktning av underlaget.

Det förbehandlade underlaget måste mättas med rent vatten. Avlägsna allt fritt stående vatten före applicering av vidhäftningsslamman.

8.4 Blandning

Öppentid: >30 min. Härdning: max 8 timmar. Våtdensitet: 2,20 kg/dm³ Blandningsvätska: rent vatten + 2,25 liter/25 kg säck (min. 2,3 liter – max 2,7 liter) Tillsätt 25 kg pulver till ca 2,5 liter blandningsvätska. THORO FLOOR kan blandas manuellt eller i en tvångsblandare. Blanda i minst 3 minuter tills en homogen massa erhålls. Vidhäftningsslamman kräver ca + 10 % mer vatten

8.5 Applicering av vidhäftningsslamma

En slamma är nödvändig för att garantera en bra vidhäftning. Blanda THORO FLOOR enligt beskrivningen ovan och borsta hårt in i underlaget med en styv kvast.

8.6 Applicering av THORO FLOOR

Applicera THORO FLOORs fuktiga vidhäftningsslamma med borste och ett fast tryck. Lägg därefter bruket i den våta slamman. Applicera i tjocklek: 10-50 mm. Utläggning av THORO FLOOR och avslutning av arbetet bör ske utan avbrott.

8.7 Härdning

Under varma och blåsiga förhållanden, dimspruta all applicering efter initialhärdningen så länge som det är praktiskt möjligt. Sätt- och härdtider varierar beroende på omgivande förhållanden.

8.8 Rengöring och spill

Ej härdat material tvättas lätt bort med vatten.

 

Hälsa och säkerhet

Hanteras varsamt för att undvika att materialet dammar, andningsskydd rekommenderas. Innehåller cement som kan bli frätande när den är fuktig. Skydda ögon, undvik hudkontakt och använd skyddshandskar. Skölj bort materialstänk på huden eller i ögonen med rent vatten, kontakta läkare vid utdragen irritation. Kontakta läkare om materialet svalts. Läs säkerhetsdatablad som kan fås på begäran eller laddas ner

  • Vikt:25 Kg