2Creative stöttar Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus som arbetar för att skapa glädje genom aktiviteter och saker till de barn och ungdomar som kämpar i sin vardag på sjukhuset.

Om Insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus arbetar för att skapa glädje för de barn och familjer som kämpar i sin vardag på Sveriges största barnsjukhus. När barn och unga drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt, en tillvaro som skänker tröst och hopp. Därför samlar stiftelsen in medel till insatser som kompletterar sjukhusets ordinarie vård. Det som behövs året runt, varje dag, men som inte kan finansieras med våra offentliga medel.
Insamlingsstiftelsen arbetar för alla barn, oavsett sjukdom, så att de får leka, drömma och skratta. Glömma allt det onda – åtminstone för en liten stund.

#GlädjeLäker