Mentice startade 1999 och är idag världsledande leverantör av medicinska simuleringssystem inom områdena endovaskulär intervention och minimalinvasiv kirurgi för utbildning och bedömning av sjukvårdspersonal i en realistisk och riskfri miljö.

Mentice introducerade världens första endovaskulära simulator 2001 – VIST ® – och har sedan dess varit marknadsledande med världens största installationsbas av simulatorer, både som stationär och portabel enhet, för endovaskulära interventioner.

Mentice simulatorer är de mest validerade endovaskulära träningssystemen och fördelarna är väl dokumenterade; ökning av klinisk prestanda, klinisk realism och användning av verkliga kliniska produkter, minskade kostnader och slutligen ökad patientsäkerhet.

Simulering kan användas för att utbilda läkare i en ny procedur eller på en ny teknik för en speciell procedur. Att träna på hur ett specifikt medicinskt instrument ska användas är också idealt att träna på en simulator. Att kunna diskutera och ”övningsköra” en specifik patient innan eller efter en operation ger också en fantastisk möjlighet att öka säkerhet och kompetens.