Vrångö Transport har sedan mitten av 80-talet , med undantag av några år
under 90-talet , svarat för renhållningen i Göteborgs skärgård som deras huvudsysselsättning . De har under alla år haft ett nära samarbete med Renova.
Den nya webbplatsen ska byggas i WordPress och kommer lanseras under våren.

Vi tackar för förtroendet!