2012-02-10

Psykisk sjukdom och kreativitet

webbyrå göteborg - kreativitet

Fredrik Ullén är en internationellt upphöjd konsertpianist och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Fredrik och hans kollegor forskar om vad som sker i hjärnan hos musiker som improviserar fram en melodi. För drygt ett år sedan fick de stor uppmärksamhet för en studie som visade att kreativa personer har oftare än andra schizofreni i släkten och har själv större risk att drabbas. Studien pekade också på en likhet i hjärnan hos psykiskt sjuka och kreativa personer.

Enligt Fredrik finns det inga hälsorisker med att vara kreativ. Man se hur kreativt arbete ofta leder till ett psykologiskt tillstånd som kallas flow, som utmärks av en lyckokänsla, total absorption i det man gör och en känsla av total kontroll och ”sammansmältning” med uppgiften. Att ha mycket flow i livet är kopplat till psykologisk hälsa. Det är viktigt att komma ihåg att kopplingen mellan psykisk sjukdom och kreativitet är just ett statistiskt samband. Man ser alltså exempelvis en överrepresentation av psykisk sjukdom bland släktingar till kreativa. Att själv vara akut psykiskt sjuk är däremot givetvis inte bra för kreativiteten.

Det finns tecken på att kreativa människor drivs ganska mycket av en intern snarare än en extern motivation, alltså att de tycker att det kreativa arbetet är så roligt och stimulerande i sig, att de gör det för dess egen skull.