Vi har haft mycket att stå i sedan vi flyttade till nya lokaler. Det har därför varit svårt att hinna med uppdateringar av bloggen. Nu tar vi tag i det och presenterar tre nya kunder: Oddway, Collection samt Luncon Assessment.

Oddway är ett filmproduktionsbolag som producerar film för företag och byråer. De ska ha ett nytt utseende på webben som ska byggas upp i WordPress. Lansering sker innan sommaren. 

Collection är också ett filmproduktionsbolag men nischar sig mot endast byråer. Webbplatsen byggs också upp i WordPress. Lansering sker om några veckor. 

Luncon Assassment är ett bolag inriktat på rekrytering, personbedömning och utveckling av chefer och specialister inom privata företag, kommuner och statliga verksamheter. Även här byggs webbplatsen upp i WordPress. Vi har även tagit fram Luncons nya grafiska profil med tillhörande visitkort, kuvert och pennor.