AD MediCal är ett rikstäckande företag inom produktområdet medicinteknisk utrustning. AD MediCal säljer och utför service och underhåll av autoklaver, disk-/spoldesinfektorer, containers, försegling/svetsning, processkontroll, ultraljudsbad och valideringssystem.

Den nya webbplatsen ska byggas i WordPress och lanseras under hösten. Vi tackar för förtroendet!