2011-03-01

Webbdesignyrket kommer bli specialiserat

Yrket som webbdesigner innebär en hel del olika arbetsuppgifter. Vad som endast brukade vara HTML och CSS har expanderat till områden som användarvänlighetslösningar till mobila plattformer, webbapplikationer, Content Management-system och mycket mer.

En webbdesigner ska kunna göra en design som fungerar på alla plattformar och alla typer av skärmupplösningar. Kraven har ökat, även jobben. Men inte specialiseringen.
Webbdesignyrket innehåller så många delar att en specialisering är något som förmodligen kommer ske inom en snar framtid. Idag ryms alla delar under ett och samma paraply i handen på en webbdesigner.
Såsom läkare har specialiseringar som t.ex. onkologer, tandläkare och neurologer kan vi säkert snart se en uppdelning även i webbdesignyrket.
Några av specialiseringarna skulle mycket väl kunna vara mobilwebbdesigners, Content management system-designer som i sin tur skulle kunna vara indelade t.ex. i WordPress, Drupal och Joomla.