Analys och strategi

Inför varje projekt tar vi reda på vad syftet med projektet är och sätter upp tydliga mål. Vi sätter oss in i verksamheten för att få en förståelse för hur webbplatsen kan lösa olika problem. En målgruppsanalys görs för att kunna titta på vem det är vi bygger webbplatsen för och vad de har för förutsättningar.

Skissar på wireframe

Med rätt strategi och tydliga mål skapar vi webbplatser som tar er till nästa nivå

Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för vad du vill uppnå med din webbplats. Detta kommer att hjälpa till att styra planerings- och utvecklingsprocessen och säkerställa att den slutliga produkten uppfyller dina behov.

 

Workshops

Som en inledande fas i arbetet med en ny webbplats har vi en workshop. Där får alla chansen att prata fritt kring projektet, vad vill man uppnå, vad har vi för vision, vi tittar på konkurrenter och bollar idéer. Vi försöker vända på alla stenar och tittar på vilken väg vi ska ta i projektet. Finns det en webbplats som ska göras om, går vi igenom den och pratar om vad som är bra och dåligt.

Wireframes och sitemap

Innan vi börjar arbeta med färg och form gör vi det strategiska arbetet med att ta fram ritningar på var saker ska placeras på webbplatsen. Detta presenteras via Wireframes, som kan ses som svartvita ritningar på webbplatsen. Man får då en bra överblick på innehållet och hur det disponeras. Webbplatsens olika sidor sammanställs i en sitemap.

För att enkelt kunna göra ändringar och flytta på saker är detta ett viktigt strategiskt steg för att kunna uppfylla de mål vi satt upp för projektet.

SEO-strategi

Alla våra webbplatsprojekt innehåller någon typ av sökmotoroptimering. Inför ett löpande och långvarigt SEO-arbete börjar vi med att titta på en strategi för att uppnå målen med arbetet. Vi tittar på sökord, konkurrens och på vad som kan behöva göras på webbplatsen för att allt ska vara på topp. Det löpande arbetet med SEO innebär ofta att nytt innehåll på webbplasten behöver tas fram. I vår SEO-strategi se vi över allt detta och tillsammans med kunden bestämmer vi ambition och rimliga mål.

Vi ser till att designen bidrar till att stärka varumärket och öka konverteringsgraden

En väl fungerande design sätter användaren i centrum och fungerar oavsett om du använder mobil, surfplatta eller dator.

Läs mer om webbdesign