Arbetsprocessen

För att lyckas med ett projekt är en regelbunden personlig kontakt viktig. Många utvecklingsprojekt uppfyller aldrig sina mål och mycket av detta kan härledas till dålig kommunikation mellan kund och utvecklare. Därför arbetar vi med kontinuerliga möten under projektets gång för att involvera kunden så mycket som möjligt.

Se referenser Läs om WordPress

Möte

Vi lyssnar på alla som är inblandade i projektet och väger önskemål mot tekniska begränsningar och användarbehov. Detta arbete påbörjas ofta redan vid första kontakten med kunden och fortlöper tills vi har en klar produktvision. Vi föreslår ofta ett tidigt möte där vi kan bolla idéer med kunden.

Analys

I detta steg samlar vi all data och tar fram produktens användarkrav. Vi försöker förstå de uppgifter som användarna ska utföra, vilken information de behöver, vilken terminologi de använder och vilka prioriteringar de gör. Tillsammans med uppdragsgivarna kan vi göra en målgruppsanalys. Vi tycker även det är viktigt att ge kunderna en insikt hur vi arbetar och hur viktigt det är att arbeta mot användarna. Det är i slutändan de som ska använda produkten och användaren står i centrum oavsett om det rör sig om en webbplats, broschyr eller visitkort.

Idé och skissarbete

Här skapar vi en visuell prototyp som visas för kunden. Den konceptuella designen utvecklas och det visuella gränssnittet visas för kunden som en prototyp. Ofta har vi tagit fram förslag för att kunna vägleda uppdragsgivaren. Tillsammans diskuterar vi förslagen och arbetar vidare med en av prototyperna tills den är färdig för nästa steg.

Utveckling

När skisserna är spikade är det dags att börja programmera webbplatsen. Programmeringen sköts lokalt för att sedan publiceras på en testserver. Nu kan kunden själv surfa runt på webbplatsen. Samtidigt görs felsökning och användartester.

Lansering

Den stora dagen har nu kommit för att lansera webbplatsen. Efter lanseringen görs tester av hur väl hemsidan uppfyller de mål som tidigare satts upp. Beroende på hur kundens produkt ser ut görs olika typer av efterarbete. Produkten innehåller alltid någon typ av sökmotoroptimering och då görs en analys av hur väl den har uppnått förväntningarna. Ibland görs ytterligare optimeringar för att nå högt upp hos sökmotorerna.