2011-08-23

Gör en Captain Americasköld i Photoshop!

Som ni säkert tidigare har lagt märkte till är jag (Tony, igen) förtjust i USA.
I det här inlägget kommer jag förklara, steg för steg, hur man går tillväga för att skapa en cool Captain America-sköld i Photoshop.
Den här genomgången är rätt simpel och de som har någorlunda photoshopvana bör kunna följa den utan svårigheter. Den här skölden har sina skavanker, men ju noggrannare ni gör den desto bättre resultat får ni.

Steg1-tutorial

Börja med att skapa en ny fil. Jag använde 2600×2600 pixlar. Färga bakgrunden svart och skapa ett nytt lager. I lagret ritar ni upp en cirkel med hjälpa av markeringsverktyget.

Därefter fyller ni cirkeln med färgen #da1439.


Skapa ett nytt lager och behåll markeringen. Den här gången ska ni fylla cirkeln med vit färg. När ni har den vita cirkeln markerad går ni till Filter –> Noise. Där justerar ni mängden korn till 150% och klickar i Gaussian och Monochromatic. Se till att färgerna på paletten är svart och vit.

Med samma cirkel markerad går ni återigen till Filter men den här gången väljer ni Blur –> Radial blur. Sätt mängden på 40 och markera Spin och Best.

Därefter går ni in på Levels och justerar den svarta till 103 och det vita till 192.
Ändra Blend Mode till Darken med Opacity=100%.

Gör restan av cirklarna på samma sätt. Men hoppa över Levels på nästa röda färg.

Stjärnan hämtade jag från Adobe Illustrator. Den blå färgen ser konstig ut men den justerar man enkelt upp i Levels för att få det önskade resultatet. Justera även upp stjärnan i Levels för att uppnå det resultat som ni vill ha.

Nu ska skölden livas upp! Det här ska ni göra på samtliga cirklar.
Gå in på Layer Style och ändra inställningarna på Drop Shadow precis som bilden ovan visar. Opacity=70%, Angle=-4, Distance=5, Spread=0, Size=4 och Blend Mode= Linear Dodge (Add) .

Nu ändrar ni Inner Shadow. Opacity=90%, Angle=45, Distance=5, Choke=0 Size=3 och Blend Mode = Linear Burn.

Därefter kryssar ni för Stroke och justerar inställningarna. Size=2, Position=Inside, Blend Mode=normal, Opacity=normal och  svart färg.

Nu ska ni leta reda på en bra plåttextur. Jag valde texturen ovan. Ändra Blend Mode till Soft light. Nu har ni fått en cool plåttextur på skölden.

Leta reda på ytterligare en plåttextur, men den här gången ska ni rita en vit cirkel med en mjuk pensel mitt på ytan. Ändra sedan Blend Mode till Color Burn med Opacity=30%. Det gör vi för att få ljuseffekter längre fram.

Såhär ser skölden ut nu och om ni har gjort rätt så ser er ungefär likadan ut.

För att få ännu mer liv i skölden ska vi lägga till en egen Gradient. Ta en titt ovan för att se hur jag har gjort. Ändra sedan Blend Mode till Overlay80%.

Dublicera lagret och ändra det nya till Blend Mode = Color Dodge. Gå sedan till Layer- –> Layer Mask –> Reveal All. Ta en mjuk pensel och måla med svart färg på de områden ni vill gömma. Jag målade bort på position A, B och C.

Gör ett nytt lager med cirkeln markerad. Gå till Filter –> Render –> Clouds. Se till att ni har färgerna svart och vit på paletten.

Till sist markerar ni det översta lagret och håller inne Alt-tagenten samtidigt som ni går in på lagermenyn uppe till höger och klickar Merge Visible. Med det nya lagret markerat går ni till Image –> Adjustment –> Desaturate. Ändra sedan Blend Mode till Soft LightOpacity = 50%.

Nu är ni äntligen klara med er Captain America – sköld!
Själv valde jag att lägga till en härlig läderbakgrund.

Tack till Abduzedoo