Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet för att ta fram en ny webbplats åt Rasta vägkrogar som idag omfattar 25 anläggningar.

Historik

Med en karriär från dåtidens Domus-restauranger i bagaget gav sig Dan Tervaniemi ut och applicerade konceptet längs de svenska vägarna på tidigt 70-tal. Först ut var RiksRasta i Brålanda, Dalsland. Under 80-talet var Rasta den tongivande kedjan av vägrestauranger i Sverige med tjugo anläggningar. I kölvattnet av fastighetskrisen i början av 90-talet bytte Rasta ägare och namn, för att i maj 2004 åter samlas under Dan Tervaniemis ledning och Rastanamnet.

Projektet

Webbplatsen ska innehålla information om alla Rastas vägkrogar i Sverige. WordPress kommer att användas som CMS och ett unikt tema tas fram till Rasta vägkrogar. Det ska gå snabbt och vara enkelt för användaren att hitta rätt information. Lunchmenyerna för de olika anläggningarna är viktiga och ska enkelt
gå att nå. Det kommer att finnas en filtreringsfunktion där besökarna kan filtrera de olika anläggningarna efter olika egenskaper. Webbplatsen byggs med WordPress multisite vilket gör att varje vägkrog (25st) får sin egen webbplats men delar en installation av WordPress.